تصویر

شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

ورامین، بلوار شهید باهنر

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
امکانات مدرسه

فضا و تجهیزات

فضای آموزشی

آزمایشگاه علوم

فضای آموزشی

آزمایشگاه علوم

فضای آموزشی

آزمایشگاه زیست شناسی

امکانات آموزشی

انواع سنگ ها

امکانات آموزشی

میکروسکوپ

امکانات آموزشی

اندام های بدن

امکانات آموزشی

اندام های بدن

فضای آموزشی

کلاس صوتی (تقویت زبان)

فضای آموزشی

کلاس صوتی (تقویت زبان)

فضای آموزشی

کلاس تصویری و کامپیوتر

فضای آموزشی

کلاس تصویری و کامپیوتر

فضای آموزشی

سالن بازی و نمایش

فضای آموزشی

سالن بازی و نمایش

فضای آموزشی

سالن بازی و نمایش

فضای آموزشی

سالن بازی و نمایش

فضای آموزشی

دفتر مشاوره

امکانات آموزشی

ضدعفونی کننده دست

امکانات آموزشی

ضدعفونی کننده دست

امکانات آموزشی

تب سنج

امکانات آموزشی

اینترنت فیبر نوری

امکانات آموزشی

اینترنت فیبر نوری

امکانات آموزشی

اینترنت فیبر نوری

امکانات آموزشی

اینترنت فیبر نوری

فضای آموزشی

سالن نمایش

فضای آموزشی

سالن نمایش

بازی های آموزشی

بازی های دورهمی

فضای آموزشی

حیاط مدرسه

بازی های آموزشی

بازی مار و پله

دوره های آموزشی

جلسه فرزندپروری با حضور استاد تبریزی

جشن های فرهنگی

برگزاری جشن محک

دوره های علمی

کلاس رباتیک

دوره های علمی

مسابقه سازه ماکارونی

دوره های علمی

ساخت ماشین آتش خاموش کن

چالش های علمی

نمایشگاه دستاوردهای عملی پژوهشی دانش آموزان

چالش های علمی

نمایشگاه دستاوردهای عملی پژوهشی دانش آموزان

فعالیت های فرهنگی

اجرای سرود گلهای خندان

جشن های دورهمی

جشن الفبا

تصویر
پیمایش به بالا